Sözcükte Anlam test soruları ve cevapları

22 soruluk sözcükte anlam test sorusu ve cevaplarıyla birlikte karşınızdayız. Takıldığınız vea anlayamadığınız soru varsa yorum yazarak bize iletin size yardımcı olalım.
1.”Söylemek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin
hangisinde “bir düşünceyi ileri sürmek” anla-
mında kullanılmıştır?
A)Şimdi size yarın gelirken getirmeniz gereken­leri söylerler.
B)Onun bir yalancı olduğunu söyleyemezsiniz.
C)Başka bir şehre taşındıklarını sana kim söy­ledi?
D)Şimdilik sabrediyorum, bir şey söylemiyorum.
E)Ben de o anda ağzıma geleni söyledim.
2.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi
“doğru” sözcüğünün eş anlamlısı değildir?
A)Gerçekleri öğrenmek onu rahatsız edecek.
B)Akşama yakın caddede bir telaş başlar.
C)İyiyi, kötüden ayırabilirim sanıyordu.
D)Böyle dürüst insanlar kalmadığını düşünüyo­rum.
E)Bu yoldan düz giderseniz aradığınız evi bula-
bilirsiniz.
3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tutmak”
sözcüğü, “Avukat tutmamız gerekiyor.” cümle-
sindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A)Siz gelinceye kadar çocuğu ben tutarım.
B)iki yalanını tuttum, hiç yüzü kızarmadı.
C)O, şimdi çoktan evin yolunu tutmuştur.
D)Yazı geçirmek için burada bir ev tuttum.
E)Balzac, en tuttuğum romancılardan biridir.
4.”Ben gidersem adım kalır
Dostlar beni hatırlasın.”
Bu dizelerdeki “gitmek” sözcüğünün eş anlam­lısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A)Haberi alınca hemen olay yerine gitti.
B)Babam da kalp krizinden gitmişti.
C)Bu kadar para nereye gitti?
D)Bu yemeğe yarım kilo yağ gitmez.
E)Bu ayakkabı ona en fazla bir yıl gider.
5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz an-
lamlı sözcük kullanılmamıştır?
A)Böyle çarpık düşüncelerden kurtulmalısın.
B)Dünkü maçta takımı tek başına sürükledi.
C)Düşündüğün kadar da kör değil, her şeyi an­lıyor.
D)Yaşamını bir düzene koymanın zamanı geldi.
E)Bu adamlara paçayı kaptırırsan kurtulamazsın.
6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tatlı” söz-
cüğü, hem gerçek hem mecaz anlamıyla kul-
lanılmıştır?
A)Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
B)Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.
C)Tatlı diliyle herkesin gönlünü kazandı.
D)Böyle tatlı kazancı bırakıp da gidemez.
E)Akşama yoğurt tatlısı isterim, dedi.
7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “duyarlı”
sözcüğü yerine “duygusal” sözcüğünün kulla-
nılması gerekir?
A)Yargıç, duyarlı davrandığı için bu haksız ka­rarı verdi.
B)Çevre kirliliğine karşı gösterdiği duyarlılık herkese örnek oluşturuyor.
C)Aşırı duyarlılık kişiyi zaman zaman mutsuz ediyor.
D)Böylesine duyarlı bir konuda tartışmak iste­miyorum.
E)Duyarlı araçlarla çalışırken dikkatli olmak ge-
rekir.
8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılamak”
sözcüğü “karşılık olmak” anlamında kullanıl-
mıştır?
A)Şafağı ve doğan günü adalarla, denizle ayak­ta karşıladık.
B)Bu konudaki dikkatsizliğimi hoşgörüyle karşı­ladı.
C)Beni nasıl karşılar, bu kırgınlıktan sonra, bil­miyorum.
D)”Küsmek” sözcüğü her zaman “darılmak” sözcüğünü karşılamaz.
E)Size verdiğim bu ilaç sıtmayı karşılar.
9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çıkarmak”
sözcüğü, “Hasta kışı çıkaramadı.” cümlesinde-
ki anlamıyla kullanılmıştır?
A)Elimizdeki parayla bu ayı nasıl çıkaracağız?
B)Eve gidip öfkesini çocuklardan çıkardı.
C)Yine kendini haklı çıkarmaya çalışıyorsun.
D)Ben bu sözden bir şey çıkaramadım.
E)Bu yaz kitap çıkarmaya hazırlanıyor.
10.I. Sana elin elinden bir şey alınmaz demiştim.
II.Bu konuya da el attılar.
III.Elini her gün hastanede sardırıyor.
IV.Bu ay eli genişledi.
“El” sözcüğü, yukarıdaki cümlelerde hangi anlam özelliği ile kullanılmamıştır?
A) Deyim anlamıB) Temel anlam
C) Mecaz anlamD) Eşseslilik
E) Terim anlamı
11. I. Portakalın üstü çok pürtüklü olur.
II. Çocuk üstünü çamur etmiş.
III. Paranın üstünü kendisine verdim.
IV. Bu işi üstüne almak istemedi.
V. Üstünde çok para taşır.
Yukarıdaki cümlelerde “üst” sözcüğü, kaç
farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
12. Bakıyorum yüreği güneş dolu
Alnı ak
Ne dilinde iğne
Ne sözlerinde yalan
Gülüşleri, gözyaşları sıcak
Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) güneş B) ak C) iğne
D) yalan E) sıcak
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dünya” sözcüğü temel anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bunca yoksulluk karşısında bütün dünya utanç duymalı.
B) O güne kadar bilmediğim bir dünyayı tanıdım.
C) Edebiyat dünyasına büyük bir yenilik getirdi.
D) Dünyayı bir uçtan bir uca dolaşmak gezginlerin en büyük arzusudur.
E) Çocuğun dünyasında en önemli yeri anne ve baba alır.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “daha” sözcüğü, “Bir saat daha bekleyeceğiz.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bu ev, eski evimizden daha geniş,
B) Biraz daha tatlı alabilir miyim?
C) Havalar daha iyice ısınmadı,
D) Bundan daha iyisi can sağlığı.
E) Toplantıya daha kimse gelmedi.
1019)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iyi” sözcüğü , “Bu yıl Ankara’ya iyi yağmur yağdı”cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?
A)Bence bu ev sizin için iyidir.
B)Sizlere iyi bir haber vereceğim.
C)Pazarda iyi elma yoktu, onun için almadım.
D)Bu ilaç mide ağrılarına iyi gelir.
E)Arkadaşınız kitap satışından iyi para kazandı.
20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “birden” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?
A)Dışarıya çıktık, yağmur birden başladı.
B)Sahnedeki oyuncunun sesi, birden kesiliverdi.
C)Hepsi birden konuşuyor, hiçbir şey anlaşılmı­yor.
D)Birden içeri girdi ve öğretmen geliyor, dedi.
E)Bulunduğumuz odanın kapısı birden açılınca korktuk.
21.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?
A)Nitelikli insan yetiştirmek kaliteli eğitimle mümkündür.
B)Toplum yaşamını zenginleştiren öğelerin ba­şında geçmişi bilme, geçmişi değerlendirme gelir.
C)Halk çoğunluğunun diliyle kitapların dili ara­sındaki ayrılığın göze battığı yerde ulusal kül­tür gelişemiyor demektir.
D)Sanat ürünü, içerikle biçimden örülmüş bir birleşim, bölünmez bir bütündür.
E)Her insan duvar, düşünür ve etrafında olan-
ları fark eder.
22.Edebiyat dünyası bir çınarı daha kaybetti. Vedat Günyol hayata veda etti. Cenazede tanınmış kalemler sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü yüreklerinde duyarak; fakat onu tanımanın sevinciyle, onuruyla onu son yolculuğuna uğurladı.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)İstiare (Deyim Aktarması)
B)Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması)
C)Yansıma sözcükler
D)Güzel adlandırma
E)Karşıt anlamlı sözcükler
CEVAP ANAHTARI :
1.B 2.C 3.D 4.B 5.D 6.B 7.A 8.D 9.A 10.E 11.E 12.D 13.D 14.B 15.A 16.B 17.C 18.A 19.E 20.C 21.A 22.C

Bir önceki yazımız olan Sözcükte Anlam Konu Anlatımı başlıklı makalemizde 2012 ygs, sözcükte anlam ve sözcükte anlam kayması hakkında bilgiler verilmektedir.

1 Yorum

Bir Cevap Yazın