İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası İle İlgili Kısa Yazı

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası İle İlgili Kısa Yazıyı siz değer ziyaretçilerimle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Sizde okulda bu haftayı kutlarken burada yazdığımız yazıyı birebir kullanmak yerine okuyup kendi düşüncelerinizide ekleyerek yeniden yazın lütfen.

İnsan Hakları Haftası
(On Aralık gününü içine alan hafta)

Bütün insanlar, özgür ve eşit olarak doğarlar.

İnsanlar arasında sevgi ve dostluk duygusunu geliştirmek, barışın güçlenmesini sağlamak, bu amaçla kurulmuş milletler arası kuruluşları tanıtmak amacıyla, okullarımızda İnsan Hakları Haftası düzenlenir.

Okulların durumları, öğrenci düzeyleri göz önünde bulundurularak bu hafta ile ilgili bilgiler verilir.

İNSAN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Çok eski zamanlarda güçlüler, zayıfları tutsak etmiş, köle yapmış; onlara insana yakışmayan davranışlarda bulunmuşlar; ayrıca kendileri gibi inanmayanlara, düşünmeyenlere eziyet ve işkenceler etmişlerdir. Bunların tümü utanılacak hareketlerdir.

Sonraları işkenceye, haksızlığa ve insan alıp satmaya karşı çıkılmış, gerekli önlemlerin alınması istenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluş yıllarında (1776), “Bağımsızlık Bildirisi” yayımlandı. Burada insanların doğuştan özgür, eşit ve bağımsız oldukları vurgulanmıştır.

1789 Yılında Fransa’da bir devrim oldu, kurucu meclis, “İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi” ni açıkladı. Bildiride insanların özgür ve eşit doğduğu, egemenliğin milletin elinde bulunduğu belirtilmiştir. Yine bildiriye göre insanların özgürlük, güvenlik gibi haklarının alınmasına ve işkenceye karşı direnme, mülk edinme hakları vardır. İnsanlar, bu haklarını başkalarına bırakamazlar.

Bir önceki yazımız olan İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası ile İlgili Yazı başlıklı makalemizde bireysel haklar ilgili denemeler, demokrasi ile ilgili yazı ve insan hakları ile ilgili kompozisyon hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir Cevap Yazın